การตรวจสอบเครื่องมือเมตริกคู่มือการวัดที่มีประสิทธิภาพ

เมตริกช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาทำงานได้ดีเพียงใด และทำได้เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายของบริษัทหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้มักจะขัดแย้งกันเอง เราควรเปรียบเทียบเมตริกอย่างไร โดยทั่วไปมีสี่วิธี อย่างแรกคือเมตริกเชิงปริมาณซึ่งโดยทั่วไปจะบอกเราว่าผลลัพธ์ของการดำเนินการอยู่ภายในช่วงของช่วงผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ ประการที่สองคือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพซึ่งโดยพื้นฐานแล้วบอกเราว่ากิจกรรมบางอย่างส่งผลต่อความพึงพอใจของเราอย่างไร ประการที่สามคือการวัดเชิงมิติซึ่งโดยพื้นฐานแล้วแสดงให้เราเห็นถึงคุณภาพของงานของเรา และสุดท้ายคือเมตริกเปรียบเทียบเชิงมิติซึ่งโดยทั่วไปจะเปิดเผยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ก่อนที่จะเลือกแผนใดในการดำเนินการทั้งสี่ ขอแนะนำให้คุณรู้ว่าเป้าหมายของบริษัทคืออะไร เนื่องจากคุณอยู่ในโลกธุรกิจ คุณควรเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่บริษัทพยายามจะบรรลุ ด้วยเหตุนี้ คุณควรประเมินเครื่องมือเมตริกที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณมากที่สุด การตรวจสอบเครื่องมือเมตริกคู่มือการวัดที่มีประสิทธิภาพ สล็อตเว็บตรง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณโดยทั่วไปแล้ว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมีสี่ประเภท เป็นตัวชี้วัดทางการเงินซึ่งโดยทั่วไปแสดงถึงกระแสเงินสดของธุรกิจ ตัวชี้วัดความต้องการคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ธุรกิจนำเสนอ เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับระดับของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจมีให้ เมตริกการขายคือสิ่งที่เชื่อมโยงกับจำนวนลูกค้าที่ธุรกิจได้รับ เมตริกเหล่านี้เป็นเมตริกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเกี่ยวข้อง เมตริกการตลาดคือเมตริกที่เกี่ยวข้องกับจำนวนลูกค้าที่ธุรกิจได้รับจากตลาด ตัวชี้วัดอีกประเภทหนึ่งคือตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักหรือ KPI ตามความหมายของชื่อ สิ่งเหล่านี้คือตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของงานของพนักงาน

หลายบริษัทใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักเพราะพวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้เห็นสภาพของบริษัทแบบเรียลไทม์ หากเมตริกดำเนินการตามเวลาจริง คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดาย มิฉะนั้น คุณอาจเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของบริษัทกับผลลัพธ์ที่ต้องการของบริษัทของคุณ ซอฟต์แวร์เมตริกอาจช่วยคุณในการตรวจสอบคุณภาพงานของพนักงานของคุณ คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานและแม้แต่ประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ในสำนักงานของคุณได้อย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบได้ว่าพนักงานของคุณทำงานอย่างขยันขันแข็งหรือใช้เวลาในกิจกรรมที่ไม่ก่อผลดีหรือไม่

การตรวจสอบเครื่องมือเมตริก – งบดุล เครื่องมือทางธุรกิจทุกอย่างมีจุดอ่อนและข้อดี นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์จำนวนมากที่จำหน่ายในตลาดปัจจุบัน วิธีเดียวที่คุณจะรู้ว่าเครื่องมือเมตริกทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่คือการประเมินจุดอ่อนที่สุด หากเครื่องมือเมตริกทำให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจอ่อนแอลง ก็จะส่งผลเสียต่อบริษัทอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกัน คุณควรระวังเครื่องมือใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทของคุณ เมตริกจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อพื้นฐานสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทมั่นคงเท่านั้น ไม่เหมือนคนที่ตัดสินใจลงโปรแกรมเมตริกของตัวเอง แม้ว่าจะเป็นกรณีนี้ แต่ก็มีตัวบ่งชี้ที่ให้คำแนะนำบนพื้นฐานว่าบริษัทควรทำอย่างไร วิธีนี้สามารถติดตามและตัดสินประสิทธิภาพของธุรกิจได้