วิธีกำหนดค่าเครื่อง Windows เพื่อเรียกใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft

บทความนี้อธิบายวิธีกำหนดค่าระบบ Windows เพื่อให้ใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft เช่น Microsoft Office, ระบบเครือข่ายของ Microsoft เป็นต้น วิธีการที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่ต้องอาศัยการอัพเกรดระบบปฏิบัติการสมุดบันทึกเบื้องต้น วิธีกำหนดค่าเครื่อง Windows เพื่อเรียกใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft

สำรองข้อมูลของคุณ (ทำสิ่งนี้ก็ต่อเมื่อคุณมีการสำรองข้อมูลอย่างละเอียดและไม่ได้อยู่ในกรณีฉุกเฉิน) เปิด Notepad และคัดลอกสิ่งต่อไปนี้:

# SchedStartup

ScheduledStartup คือชื่อบริการที่คุณต้องการใช้เพื่อเปิดซอฟต์แวร์บนเครื่องเมื่อเริ่มทำงาน ห้ามใช้ Systemthis ใช้หมายเลขอ้างอิงหลักเพื่อเปลี่ยนเป็นไดเร็กทอรีการดูแลระบบ (เช่น C:\Windows\System32)

บันทึกไฟล์และปิด Notepad คลิกขวาที่โฟลเดอร์เริ่มต้นตามกำหนดเวลาแล้วเลือกคุณสมบัติ ตรวจสอบตัวเลือกบริการ และเขียนข้อความต่อไปนี้:

หยุด 0

หยุดบริการ…” จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อออก สล็อตเว็บตรง

บันทึกไฟล์และปิด Notepad เพิ่มหมายเลขอ้างอิงหลักลงในโฟลเดอร์ (เช่น C:\Windows\System32) แล้วคลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้วิธีที่สองและเปลี่ยนประเภทการเริ่มต้นผ่านแท็บความปลอดภัยในหน้าบริการ คุณจะต้องเพิ่มหมายเลขอ้างอิงหลักในโฟลเดอร์ด้วย ลบโฟลเดอร์เดิมและสร้างใหม่โดยใช้ไดเร็กทอรีต่อไปนี้ (ป้อนตำแหน่งของโฟลเดอร์เดิมในกล่องข้อความ Where):

C:\Windows\System32,C:\Windows\System หรืออีกวิธีหนึ่ง หากคุณเว้นช่องรหัสผ่านว่างไว้ คุณสามารถไปที่ Start > Run จากนั้นพิมพ์ “cmd” โดยไม่ใส่เครื่องหมายคำพูด จากนั้นค้นหาโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ .exe files.cd c:\ Windows\System32; พูด ” วิธี” Microsoft.NETayers.exe /y c: > /infoMonitor Children’s

เปิด Microsoft.NETayers รุ่น 1.0 (เวอร์ชัน 8.0) จากซีดีรอมหรือจากอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณได้รับแจ้ง ให้รีสตาร์ทระบบของคุณ คลิกที่ /key และป้อนรหัสจากบันทึกด้านล่าง:

การพิมพ์ “msconfig” โดยไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดจะนำคุณไปยังหน้าการกำหนดค่าสำหรับ Microsoft.NETayers ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับโฟลเดอร์ System32 ที่กล่าวถึงข้างต้น

ในหน้าต่าง MSconfig คลิกที่แท็บ “แอปพลิเคชันเริ่มต้น” และตั้งค่าคุณสมบัติอ่านอย่างเดียวสำหรับกลุ่มต่อไปนี้:

“CLSID” – นี่คือตัวระบุเฉพาะสำหรับกระบวนการของระบบปฏิบัติการในเครื่อง

“CLSID” – นี่คือตัวระบุเฉพาะสำหรับกระบวนการของระบบปฏิบัติการในเครื่อง

“CLSID” – นี่คือตัวระบุเฉพาะสำหรับกระบวนการของระบบปฏิบัติการในเครื่อง

“INF” – ใช้สำหรับการดีบัก

“แฮง” – แอปพลิเคชันพบการบล็อกชั่วคราว

“ไม่พบ” – แอปพลิเคชันยังไม่เริ่มต้น อาจยังไม่เริ่มต้น หรืออาจไม่มีอยู่เป็นวัตถุ

“หยุด” – แอปพลิเคชันถูกปิด

ย้อนกลับไปที่ด้านบนของหน้าออกจากระบบ หากหน้าออกจากระบบยังไม่ปรากฏขึ้น ให้เปิดใช้งานบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบรหัสของหน้าอีกครั้ง

วิธีที่ห้า:

ล้างช่อง “คุณสมบัติการแสดงผล” บนไดรฟ์ทั้งหมด (ผู้คนมักลืมสแกนซ้ำหลังจากสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือย้ายไฟล์)

จัดทำดัชนีไดรฟ์ในโฟลเดอร์ใหม่บนพีซี และสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนพีซีเครื่องใหม่ คัดลอกโฟลเดอร์ไปที่รูทของไดรฟ์ ลบโฟลเดอร์เก่าบนรูทของไดรฟ์ใหม่

เลือกไดรฟ์และโฟลเดอร์ทั้งหมดแล้วลากไปยังโฟลเดอร์ใหม่ที่สร้างจากรูทของไดรฟ์ใหม่ ลบโฟลเดอร์ที่ด้านเก่าของโฟลเดอร์

เลือกโฟลเดอร์ใหม่และดับเบิลคลิกที่มัน เลือกคุณสมบัติและคลิกที่ปุ่ม “คุณสมบัติการเริ่มต้น”

ตรวจสอบและดูว่ามีการทำเครื่องหมายที่ “รีบูตอัตโนมัติ” หรือไม่

หากไม่ใช่ ให้ยกเลิกการเลือกและคลิกตกลง

เมื่อเสร็จแล้ว คลิกตกลงและปิดหน้าต่างคุณสมบัติ ปิดเครื่องพีซีและเริ่มต้นใหม่

ไม่พบตัวบันทึก RP2